Contact Us
 • sua-fullsizerender
  Về chúng tôi

  Thành lập từ năm 2013, Công ty DCV được ra đời với mục đích và tôn chỉ là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, đáp ứng càng ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày càng nâng cao với các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ Phái cử nguồn nhân lực, dịch vụ Gia công phát triển, dịch vụ Nội dung số, dịch vụ Digital marketing, dịch vụ BPO – Thuê ngoài quy trình dịch vụ… cùng nền văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.

 • image-large-66qfpstc8j
  Giá trị cốt lõi

  Giá trị cốt lõi mà DCV đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thần làm chủ doanh nghiệp của các thành viên công ty. Chúng tôi có 6 nguyên tắc không bao giờ thay đổi, là kim chỉ nam cho mọi hành động của công ty. Chúng tôi gọi đó là “6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI“

 • img_0341-copy
  Con người DCV

  Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động. Ngay từ khi thành lập, DCV đã nhìn nhận con người là tài sản quý giá nhất, là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay.

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.