Contact Us

“Phát triển nguồn nhân lực khuyết tật vượt lên khỏi hoàn cảnh bản thân, khẳng định  năng lực, kỹ năng, giá trị của người khuyết tật phát huy tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội” là tầm nhìn của Hội thảo “ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực người khuyết tật (NKT) Việt Nam” giai đoạn 2018 – 2025 , được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018. Đại diện công ty cổ phần truyền số liệu Việt Nam DCV – TGĐ (ông) Nguyễn Văn Thi, đã đến dự với tư cách là một trong số đơn vị trực tiếp đào tạo và hỗ trợ việc làm cho Người khuyết tật.

(TGĐ – (ông) Nguyễn Văn Thi cùng đại diện Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam – Nhà giáo nhân dân tiến sỹ. Đặng Quỳnh Mai (ở giữa) cùng đại diện các đơn vị hợp tác)
TGĐ – (ông) Nguyễn Văn Thi cùng đại diện Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam – Nhà giáo nhân dân, tiến sỹ. Đặng Huỳnh Mai, nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT (ở giữa) cùng đại diện các đơn vị hợp tác.

Là chương trình không vì mục đích lợi nhuận, huy động nguồn lực đóng góp bảo trợ trên tinh thần tự nguyện, tự tạo vốn cùng với sự hỗ trợ ngân sách. Hoạt động truyền thông đảm bảo 100% tính công khai, minh bạch. Dưới sự quản lý và giám sát của Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, DCV thực hiện đề án cùng Công ty TNHH Mediworld sẽ có những hoạt động chủ yếu như sau: Thứ nhất, định hướng nghề nghiệp cho người khuyết tật bao gồm ngành làm đẹp, ngành công nghệ thông tin, marketing online… Thứ hai, đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng làm việc cho người khuyết tật. Thứ ba, xây dựng các hoạt động thi kiến thức, nâng cao tay nghề cho người khuyết tật. Thứ tư, tổ chức các buổi hội thảo diễn đàn, giới thiệu năng lực người khuyết tật đến các nhà tuyển dụng lao động…

HỘI THẢO HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ông Phạm Hồng Sơn - Tổng Giám Đốc Công ty ACMAN

Ông Phạm Hồng Sơn – TGĐ Công ty CP ACMAN.

( Hội thảo nhận được rất nhiều sự quan tâm của các lãnh đạo đoàn thể đơn vị đối tác doanh nghiệp)
Hội thảo nhận được rất nhiều sự quan tâm của các lãnh đạo ban ngành đoàn thể, các đơn vị đối tác doanh nghiệp.

Với mong muốn tìm kiếm – xây dựng – phát triển nguồn nhân lực tiềm năng là đối tượng người khuyết tật. Hy vọng Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam” sẽ là nền tảng, bước đệm ban đầu cho tương lai, không chỉ thực thi bằng hành động chăm lo cho NKT đảm bảo giúp NKT có năng lực, chuyên môn và tự khẳng định giá trị bản thân chủ động tự lập trong đời sống nghề nghiệp việc làm và sự ổn định. Mà còn góp phần giảm tải áp lực cho các tổ chức chính phủ và cơ quan liên quan đến NKT nâng tầm gia trị nhân văn tác động ảnh hưởng xã hội cũng hướng lòng đồng hành và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. (ông) Nguyễn Văn Thi- TGĐ công ty cổ phần truyền số liệu Việt Nam chia sẻ.

DCV

 

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.