Contact Us

Mô tả công việc

Các yêu cầu bắt buộc

Ưu tiên

Môi trường làm việc

Thu nhập

Chế độ chính sách khác

Hồ sơ ứng tuyển

Ứng viên gửi hồ sơ qua email, vui lòng đề rõ “Ứng tuyển lập trình viên .Net” ở tiêu đề thư, hồ sơ bao gồm:

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Công ty DCV
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Mỹ đình plaza, Số 138, Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 62 944447
Email: tuyendung@dcv.vn (chấp nhận nộp hồ sơ qua email)
Hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/06/2017

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.