Contact Us

Ngày 22/1/2023, Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) tiếp tục đạt chuẩn ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng – nối dài thành quả từ lần cấp chứng nhận trước đó. Đây là một trong những thành tích nổi bật của DCV trong năm 2023.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO – International Organization for Standardization). Đây là phiên bản mới nhất của chuẩn ISO 9001 và đã được phát hành vào năm 2015. Các doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 bằng cách hoàn thành quá trình đánh giá và nhận chứng nhận bởi tổ chức độc lập như  TQC CGLOBAL. Chứng nhận này giúp các đơn vị tăng cường sự uy tín, nâng cao năng lực năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Văn Thi – Tổng giám đốc DCV chia sẻ: “Việc áp dụng tiêu chuẩn của ISO 9001:2015 đã giúp DCV cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng; cải thiện năng suất, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng. Bên cạnh đó, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ đội ngũ CBNV, sự định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, DCV đã vượt qua những khó khăn và thách thức .. để hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2023 và có những bước tiến so với năm 2024

Với việc duy trì đạt Chứng nhận ISO 9001:2015, DCV đang thực hiện theo đúng định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ trong quản lý lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

Ban nội dung DCV.

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.