Contact Us

Phòng nhân sự công ty xin thông báo về lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05 cụ thể như sau:

  • Ngày bắt đầu nghỉ: Từ 30/04/2016 đến hết ngày 03/05/2016
  • Ngày đi làm trờ lại: Ngày 04/05/2016 (Thứ 4)
  • Đối với các anh, chị thuộc dự án onsite lịch nghỉ lễ sẽ tùy thuộc với lịch phía khách hàng thông báo.

item_s17527

Phạm Thị Hoa 

Trưởng ban Truyền thông

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.