Contact Us

Với chúng tôi, nhập dữ liệu không chỉ đơn thuần là gõ lại các ký tự. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, việc có dữ liệu sạch sẽ, hữu ích, được số hoá để tiện tra cứu và lưu trữ là một yếu tố quan trọng, mang tính sống còn. Tuy nhiên, công việc nhập liệu và xử lý dữ liệu lại tiêu tốn nhiều thời gian và công sức.

Giải pháp đặt ra có thể là xây dựng một đội ngũ nhập liệu và xử lý dữ liệu riêng nhưng kèm theo đó là vô số các công việc và chi phí phát sinh khác như quản lý đội ngũ, đào tạo, xây dựng qui trình, kiểm tra chất lượng, chi phí trang thiết bị, văn phòng phẩm… Thay vì vậy, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức để tập trung vào việc xây dựng và phát triển kinh doanh bằng giảp pháp “out-source” với dịch vụ nhập liệu và xử lý dữ liệu của Công Ty Cổ Phần Truyền Số Liệu Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên của chuyên nghiệp của tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu nhập liệu với nhiều thứ tiếng trong thời gian ngắn nhất. Mọi thông tin nhập liệu sẽ được chúng tôi bảo mật để đảm bảo quyền lợi của quý khách.

Nhập dữ liệu với DCV không chỉ đơn thuần là gõ những ký tự vào các vùng định sẵn: bằng cách áp dụng các phương thức nhập liệu phù hợp kết hợp với việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ, chúng tôi cam kết về mức độ chính xác cao nhất của dữ liệu nhập và dữ liệu chuyển đổi.

Phương thức nhập liệu của chúng tôi là sự kết hợp của phương pháp nhập và kiểm tra, nhập liệu kép hoặc sử dụng các phần mềm nhận dạng ký tự tiên tiến nhất

Với các phương pháp này, chúng tôi tự hào khẳng định rằng chúng tôi có thể đạt tới tốc độ xử lý nhanh nhất và mức độ chính xác tới 99.99% cho các tài liệu thương mại được xử lý.

CÁC HÌNH THỨC NHẬP LIỆU

1. Nhập ngoại tuyến (Offline):

Từ những tài liệu giấy như: các dạng Form, tạp chí, catalog, từ điển, mẫu quảng cáo, thư tín, công văn, … của khách hàng, chuyên viên DCV nhập thành dữ liệu điện tử.

2. Phương thức nhập:

Tùy theo nội dung được yêu cầu, lập trình viên sẽ xây dựng chương trình nhập liệu theo một trong hai phương thức nhập sau:

3. Nhập hai lần độc lập:

Thông qua chương trình, dữ liệu được nhập hai lần độc lập bởi hai kỹ thuật viên xử lý dữ liệu khác nhau. Chương trình tự động so sánh hai kết quả để lọc ra dữ liệu khác biệt. Tỷ lệ khác biệt cao nhất ở hai bước này chỉ là 7%. Kỹ thuật viên thứ ba sẽ kiểm tra 100% dữ liệu khác biệt và chỉnh sửa dữ liệu đó chính xác hoàn toàn so với tài liệu gốc.

4. Nhập một lần và kiểm lỗi:

Kỹ thuật viên DCV  nhập nội dung tài liệu vào cơ sở dữ liệu thông qua chương trình nhập được xây dựng đặc biệt. Từ chương trình này, kỹ thuật viên thứ hai sẽ kiểm tra và đối chiếu 100% nội dung dữ liệu vừa được nhập với tài liệu gốc để sửa lỗi.

5. Kiểm tra dữ liệu:
Dữ liệu từ hai phương thức nhập trên sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên từ 5% – 12% bởi chuyên viên kiểm soát chất lượng. Dữ liệu sau khi qua công đoạn này sẽ đạt độ chính xác là 99,99%. Bộ phận đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các công đoạn xử lý dữ liệu từ xây dựng chương trình cho đến nhập và kiểm soát dữ liệu để đảm bảo quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

6. Kết xuất và chuyển giao dữ liệu:

Dữ liệu cuối cùng được kết xuất thành các tập tin theo định dạng như: .txt, .doc, .rtf hoặc pdf, html, xml… tùy theo yêu cầu của khách hàng. DCV sẽ chuyển giao những tập tin chứa dữ liệu dưới hình thức CD, DVD, tải lên FTP Server, hoặc tải lên trang web. Đồng thời, DCV cũng hoàn trả tài liệu giấy cho khách hàng cùng với hình ảnh số hóa.

7. Nhập trực tuyến (Online)

Ở dịch vụ này, chuyên viên DCV nhập trực tiếp lên trang web hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến của khách hàng thông qua đường truyền internet hoặc mạng riêng ảo VPN. Với đội ngũ chuyên viên được huấn luyện đặc biệt theo từng dự án, DCV hoàn toàn tự tin khi mang lại cho khách hàng sự chính xác và tốc độ cao.

Những tài liệu thường sử dụng dịch vụ này: catalog, danh thiếp, thẻ thư viện, hồ sơ khách hàng, thông tin tài khoản…

QUY TRÌNH NHẬP LIỆU

 • Nhận Sample để test thử
 • Ước lượng thời gian và tính chi phí
 • Ước lượng thời gian và tính chi phí
 • Ký hợp đồng
 • Lên thời khóa biểu gửi file và giao file
 • Lên thời khóa biểu cho nhân viên nhập liệu
 • Kiểm tra toàn bộ file
 • Bàn giao file nhập liệu cho khách hàng

DỊCH VỤ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dùng dịch vụ xử lý dữ liệu, chúng ta có thể làm nhiệm vụ sau:

 • Cấu trúc
 • Cơ cấu lại
 • Định dạng
 • Sửa đổi/ Cập nhật

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu, theo dõi và lấy dữ liệu. Xử lý các dữ liệu liên quan đến tất cả các bước cần thiết để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng điện tử. Chúng tôi cung cấp cho các khách hàng dịch vụ xử lý dữ liệu chính xác và độc đáo.

CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÁC

 • Xử lý dữ liệu
 • Xử lý mẫu
 • Xử lý tiến trình kiểm tra
 • Xử lý ảnh
 • Làm sạch OCR
 • Xử lý giao dịch

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại dịch vụ chuyển đổi dữ liệu như:

 • Chuyển đổi tài liệu
 • Chuyển đổi XML
 • Chuyển đổi HTML
 • Chuyển đổi định dạng Ebook
 • Chuyển đổi định dnag file PDF
 • Chuyển đổi  danh mục

Dịch vụ của chúng tôi giúp các bạn tinh chỉnh việc chuyển đổi tài liệu, xác định các tài liệu dự phòng, trích xuất dữ liệu, biến đổi các văn bản tương lai cho nhu cầu thực sự của bạn trong hiện tại và tương lai.

DCV JSC

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.