Contact Us

Tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực là bài toán chung của rất nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, việc duy trì các hoạt động không phải là dịch vụ hay sản phẩm chủ chốt khiến doanh nghiệp phải tốn một khoản đầu tư không hề nhỏ cả về nhân lực và vật lực. Trong bối cảnh đó, việc thuê ngoài một đối tác cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ về công nghệ thông tin (CNTT) được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Để đáp ứng nhu cầu về nhân sự CNTT, Dịch vụ phái cử nguồn nhân lực CNTT đã ra đời.

Hiện nay, trong thị trường phái cử nguồn nhân lực CNTT, Công Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) là một công ty tiêu biểu cung cấp nhân lực CNTT.

NHỮNG LỢI THẾ CHỈ CÓ RIÊNG Ở DCV 


12

Hiện nay, DCV đang phái cử nhân lực Công nghệ thông tin tới làm việc ngắn và dài hạn tại công ty của khách hàng để thực hiện các công việc sau:
1. Lập trình viên Java (Java core, Strust, Hibernate, Spring, … )
2. Lập trình viên PHP
3. Lập trình viên .Net (C#, VB.net)
4. Lập trình viên Android
5. Lập trình viên iOS
6. Kiểm thử phần mềm
7. Quản trị dự án
8. Quản lý hệ thống mạng

NGUYÊN TẮC CHUẨN TRONG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

  • Sự chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT giúp cho DCV thấu hiểu và đáp ứng một cách chuyên nghiệp trước những yêu cầu của khách hàng
  • Quy trình tiếp nhận yêu cầu phái cử nhân lực từ khách hàng được diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp
  • Nâng cao năng lực đáp ứng nguồn lực, đảm bảo cung cấp nguồn lực cho dự án
  • Ứng viên gắn kết dài lâu, biến động nhân sự thấp
  • Giá cả dịch vụ cạnh tranh so với các công ty cùng ngành.

QUY TRÌNH PHÁI CỬ NGUỒN NHÂN LỰC 


quytrinhbpo-01

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CỦA DCV

  • Trẻ tuổi, trình độ học vấn cao;
  • Chịu được áp lực, khó khăn trong công việc;
  • Tích cực học hỏi tìm tỏi khám phá những công nghệ, ngôn ngữ lập trình mới;
  • Thành thạo ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh…);
  •  Có tinh thần cầu tiến, sẵn sáng đương đầu với thử thách để trưởng thành hơn;…

Đến với dịch vụ của DCV, các doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm giao phó toàn bộ công việc quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng và các ứng dụng phần mềm cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thay vì phải tự thực hiện. Với tính ổn định cao về mặt bằng nhân sự phái cử cùng môi trường an toàn và được quản lý chặt chẽ, DCV cam kết bảo mật thông tin một cách tuyệt đối cho các doanh nghiệp cũng như những bí mật cá nhân.

DCV JSC

Hiện nay, DCV đang phái cử nhân lực Công nghệ thông tin tới làm việc ngắn và dài hạn tại công ty của khách hàng để thực hiện các công việc sau: 1. Lập trình viên Java (Java core, Strust, Hibernate, Spring, … ) 2. Lập trình viên PHP 3. Lập trình viên .Net (C#, VB.net) 4. Lập trình viên Android 5. Lập trình viên iOS 6. Kiểm thử phần mềm 7. Quản trị dự án 8. Quản lý hệ thống mạng
Tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực là bài toán chung của rất nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, việc duy trì các hoạt động không phải là dịch vụ hay sản phẩm chủ chốt khiến doanh nghiệp phải tốn một khoản đầu tư không hề nhỏ cả về nhân lực và vật lực. Trong bối cảnh đó, việc thuê ngoài một đối tác cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ về công nghệ thông tin (CNTT) được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Để đáp ứng nhu cầu về nhân sự CNTT, Dịch vụ phái cử nguồn nhân lực CNTT đã ra đời. Hiện nay, trong thị trường phái cử nguồn nhân lực CNTT, Công Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) là một công ty tiêu biểu cung cấp nhân lực CNTT.

Thông tin doanh nghiệp

Yêu cầu dịch vụ

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.