Contact Us

Bạn có thể rùng mình khi nghĩ đến việc cho một người hoàn toàn xa lạ mượn số tiền khó kiếm được của mình. Nhưng cho vay ngang hàng có thể khiến bạn trở nên giàu có hơn.

Công nghệ ngày nay cho phép chúng ta cho những người có nhu cầu khác nhau trên khắp đất nước vay tiền. Các trang web cho vay ngang hàng ngày càng phổ biến đang kết nối tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Việt Nam với những người đi vay trực tuyến, bỏ qua các ngân hàng và cắt giảm phần lớn khoản vay cá nhân và doanh nghiệp.

Cho vay ngang hàng có thể mang lại lợi ích cho cả người cho vay và người đi vay. Đối với phương pháp thứ hai, nó cung cấp một giải pháp thay thế cho các cách thông thường để đảm bảo nguồn tài chính, và đôi khi tỷ lệ còn tốt hơn. Đối với người cho vay, nó đi kèm với một loạt các đặc quyền. Hãy xem một số trong số chúng.

1

Lợi nhuận cao: Đối với người cho vay, cho vay ngang hàng là một cách để kiếm được lãi suất cao hơn mức họ thường nhận được bằng cách để tiền của họ vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng hoặc tiền gửi có kỳ hạn hoặc các lựa chọn đầu tư có thu nhập cố định khác. Tại TingTing, một nền tảng cho vay ngang hàng đang ngày càng phổ biến hơn với các nhà cho vay Việt Nam, bạn có thể nhận được tới 16% mỗi năm sau thuế.

Rủi ro thấp: Hầu hết, nếu không phải tất cả, các nền tảng cho vay trực tuyến đều có cách để kiểm tra và đánh giá người vay của họ. Vì vậy, những người đi vay có thể là người lạ đối với bạn, nhưng các nền tảng “biết” họ; họ thu thập dữ liệu của người vay và đánh giá rủi ro tín dụng của họ.

TingTing tiến thêm một bước trong việc giảm thiểu rủi ro cho người cho vay (còn được gọi là “nhà tài trợ”) trên nền tảng của mình. TingTing chỉ công bố các khoản vay cho những người đi vay chưa bao giờ chậm trả nợ. Chưa kể, trong nền tảng chỉ nhắm mục tiêu đến các đối tượng vay phù hợp tại Việt Nam, tất cả các khoản vay đều là các khoản cho vay hiệu quả, có nghĩa là tiền được sử dụng để tài trợ cho sản xuất và kiếm nhiều tiền hơn. Bằng cách này, có nhiều khả năng người vay sẽ trả lại khoản vay của họ.

Nếu điều đó là chưa đủ, một điều khác mà TingTing cung cấp đã có thể thuyết phục ngay cả những người cho vay do dự nhất: Đảm bảo 100% vốn của họ. Với sự đảm bảo này, có nghĩa là nếu đã từng có trường hợp vỡ nợ, bạn sẽ không bị mất tiền của mình.

Thu nhập định kỳ: Bằng cách cho vay, bạn cũng sẽ được hưởng dòng tiền đều đặn khi người đi vay hoàn trả các khoản vay của họ. Đó là một cách tuyệt vời để tăng thu nhập hàng tháng của bạn.

Tính linh hoạt: Bạn có thể tìm thấy các nền tảng cho phép bạn cho vay ít nhất là 500.000 VNĐ. Không có giới hạn về số tiền bạn có thể cho vay.

Tự do: Các nền tảng cho vay ngang hàng cung cấp cho bạn hồ sơ của người vay và mọi thứ bạn cần biết về họ, bao gồm cả lịch sử tín dụng của họ và họ cho bạn quyền tự do chọn người để cho vay.

DCV Finance

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.