Contact Us

CÔNG TY CP TRUYỀN SỐ LIỆU

VIỆT NAM

 —————–

     Số: 1512/2020/QĐ-DCV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 Hà Nội, ngày  15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thay đổi logo công ty  

 

Kính gửi: – Quý Cơ quan, Tổ chức

                – Quý Khách hàng, Đối tác

 

  • Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam (DCV) xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý Khách hàng, Quý Đối tác trong suốt thời gian qua. Đó chính là niềm tin và nền tảng để thúc đẩy. Công ty chúng tôi phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong suốt 7 năm qua (2013–2020). 
  • Để chuẩn bị tốt hơn cho những chặng đường tiếp theo và phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, Ban điều hành công ty quyết định thay đổi logo Công ty kể từ ngày 15/12/2020, cụ thể:

095a948e1776e628bf67

Logo DCV mới sẽ tự động có hiệu lực với tất cả các hợp đồng, văn bản, trang thông tin điện tử và sản phẩm thuộc thương hiệu DCV. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của công ty không thay đổi.

Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam(DCV) xin trân trọng thông báo và chúc Quý vị sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa trong công việc kinh doanh của mình.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Văn Thi

FILE QUYẾT ĐỊNH ĐI KÈM. TẢI TẠI ĐÂY!

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.