Contact Us

Mô tả công việc:

Yêu cầu công việc:

Quyền lợi

Cách thức ứng tuyển:

CV ứng tuyển vui lòng gửi về: tuyendung@dcv.vn

Mọi thắc mắc liên hệ: 024 629 44447

Skype : gianghth0106 / huongnt.hrs

Địa điểm làm việc : Tầng L2, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.