Contact Us
 • chuyen vien tuyen dung linh vuc it

  Tuyển nhân viên tuyển dụng – Lĩnh vực IT

  Sau khi nhận được yêu cầu tuyển dụng của phía khách hàng, tiến hành đăng tin tuyển dụng (các vị trí IT). Tìm kiếm, lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với các các vị trí đăng tuyển. Chủ động tìm kiếm, tiếp cận với các ứng viên phù hợp. Phỏng vấn sơ loại ứng […]

 • DCV-tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh1

  DCV Tuyển dụng Trưởng phòng hành chính nhân sự

  Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp.
  Công việc chính của trưởng phòng nhân sự
  – Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự trong công ty.
  – Điều hành các hoạt động trong phòng của mình.
  – Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề nhân sự.
  Các mối quan hệ của trưởng phòng nhân sự
  – Đối với bên ngoài: trưởng phòng nhân sự cần xây dựng quan hệ tốt với các tổ chức bên ngoài liên quan đến công việc nhân sự như: các cơ quan chính quyền, sở lao động, công đoàn, các nhà cung ứng lao động.
  – Đối với bên trong công ty: trưởng phòng lao động ngoài giữ các mối quan hệ tốt với cấp trên của mình, các nhân viên trong phòng nhân sự, họ còn phải xây dựng mối quan hệ thường xuyên với các phòng, ban khác trong công ty.

 • dcv-tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh-5-2018-870x460-862x464

  Nhân viên kinh doanh phần mềm và thiết bị POS

  Nhân viên kinh doanh Giải pháp Phần mềm Quản lý Quầy thuốc

 • DCV-tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh1

  Trưởng nhóm kinh doanh Phần mềm quản lý quầy thuốc – thuoc.cloud

  Trưởng nhóm kinh doanh Phần mềm quản lý quầy thuốc

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.