Contact Us
 • chuyen vien tuyen dung linh vuc it

  DCV_”LẬP TRÌNH VIÊN JAVA”

  Mô tả công việc: – Phát triển, triển khai các phần mềm ứng dụng bằng ngôn ngữ lâp trình JAVA – Tham gia nghiên cứu các frameworks, thiết kế kiến trúc hệ thống, đào tạo nâng cao trình độ. – Phát triển sản phẩm kinh doanh cho Công ty Yêu Cầu Công Việc – Trình […]

 • 32464397_1957988444531197_2832104596078329856_n

  DCV_”NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM THỬ”

    Mô tả công việc:  – Xây dựng kịch bản và kế hoạch Kiểm thử – Thực hiện kiểm thử và tổng hợp báo cáo kết quả Kiểm thử theo kế hoạch – Phân tích yêu cầu hệ thống; Lên kế hoạch test; Tạo các checklist; – Tạo test cases… – Thực hiện test và […]

 • Tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh

  DCV_”NHÂN VIÊN KINH DOANH”

  Mô tả Công việc – Nhận chỉ tiêu Doanh thu hàng năm và lập kế hoạch triển khai; – Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng trong các lĩnh vực IT, Tài  chính, Doanh nghiệp v.v; – Giới thiệu & chào bán, tư vấn các giải pháp công nghệ và sản phẩm IT, […]

 • 33C88E21-F6D6-4718-B3FA-05A6DCE6E248

  DCV_”TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH”

  Mô tả công việc: Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh. Huấn luyện, đào tạo các hoạt động […]

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.